radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Curs Implantologie – Tratamentul edentațiilor cu ajutorul implanturilor

 

 • Considerații asupra pregătirilor preoperatorii în vederea realizării unui plan de tratament adaptat condițiilor și așteptărilor pacientului
 • Alegerea tipului de implant în funcție de particularitățile pacientului
 • Alegerea tipului de intervenție chirurgicală
 • Prezentare cazuri clinice – de la simplu la complex
 • Cazuri clinice cu traumatism operator minim (flapless)
 • Chirurgia implantologică clasică
 • Încărcarea imediată
 • Inserarea imediată postextracțională a implantului
 • Reconstrucții osoase
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Curs fundamental de protetică pe implanturi – pentru tehnicieni

 

 • Analiza posibilităților/variantelor de protezare pe implant în funcție de sistemul de implanturi
 • De unde începem: de la chirurg, de la protetician, de la tehnician?
 • Analiză de cazuri rezolvate prin protetică pe implanturi: succes și insucces
 • Prezentare de cazuri clinice de protetică fixă
 • Prezentare de cazuri clinice de protetică mobilă
 • Citește mai mult

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Soluții practice pentru abordarea și finalizarea cu succes a tratamentului endodontic

 

 • Obiectivele tratamentului endodontic
 • Izolare și accesul endodontic. Reguli. Tips and tricks
 • Instrumente de acces. Ce, unde, cum? Tehnici moderne de realizare a accesului endodontic
 • Evoluția tehnicii crown-down – ce mai este nou? Permeabilizarea canalelor prin metoda rotativă versus metoda manuală
 • Obturația de canal. Comparație între diferite tehnici
 • Citește mai mult

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Estetică prin restaurări directe în zona frontală

 

 • Capitol introductiv de culoare: teorie și aplicații practice
 • Reîmprospătarea noțiunilor de luminozitate, saturație și culoare propriu-zisă
 • Dimensiunile culorii “now and then”: L. Vanini vs A. Munsell
 • Harta cromatică (L. Vanini): instrument util pentru medici și tehnicieni
 • Cromatica de bază, construirea și desaturarea nucleului cromatic dentinar
 • Culoarea dentinei este “A”
 • Alegerea culorii: tehnici folosite versus tehnici EFICIENTE
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Pivoții cu fibră de sticlă în endodonție și pentru refacerile de bont

 

 • Aprecierea tratamentului endodontic: clinic și radiologic
 • Evaluarea cazului clinic în contextul planului de tratament
 • Alegerea tipului de refacere corono-radiculară: pivoți prefabricați sau RCR turnat. Indicații, limite, avantaje
 • Decizia restaurării prin intermediul pivoților rășinici armați cu fibre
 • Pivoții endodontici rășinici armați cu fibre: compoziție, caracteristici, proprietăți, indicații
 • Cimentarea pivoților endodontici armați cu fibre: alegerea adezivului dentinar, selecționarea cimentului rășinic, protocolul de cimentare, refacerea bontului
 • Particularități în restaurarea cu pivoți endodontici rășinici armați cu fibre
 • Tips and tricks
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Bruxismul. De la diagnostic la tratament.

 

 • Bruxismul – între abordarea localicistă și abordarea holistică la nivelul înțelegerii și al atitudinii clinice
 • Concepte medicale
 • Nivele evolutive în abordarea bruxismului dentar, muscular, psihoemoțional, social
 • Evaluare funcțională
 • Evaluare psihometrică
 • Bruxism – tulburări temporomandibulare
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Suturi și lambouri în practica curentă

 

 • Tipuri de lambou – unde, când, cum?
 • Grefă de țesut moale. Principii estetice și funcționale
 • Alungire coroanara – cum și când?
 • Tunelizare – cum, cu ce? Tehnici de sutură pentru repoziționare și fixare a lamboului
 • Tipuri de incizii
 • Suturi
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Terapia chirurgicală parodontală: principii biologice și practice

 

 • Locul și valoarea terapiei chirugicale în cadrul tratamentului parodontal general
 • Obiectivele terapiei chirugicale parodontale
 • Indicații și contraindicații
 • Principii biologice
 • Terapia chirugicală rezectivă: obiective, metode, principii clinice
 • Step by step tehnici rezective
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental Bifosfonații. Antihipertensivele. Insulina sau antidiabeticele. Bariere în tratamentul stomatologic de zi cu zi sau nu?

 

 • Diabetul zaharat
 • Osteoporoza
 • HTA și cardiopatia ischemica
 • Pluridisciplinaritate – medicină generală, diabetolog, stomatologie
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental CBCT și fabricare ghid chirurgical

 

 • Radiologie dentară
 • Conventional CT
 • Cone beam CT
 • Computerul tomograf versus OPG
 • Analiza 3D. Indicații. Aplicații
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental  Periimplantitele. O provocare atât pentru medic, cât și pentru igienistul dentar

 

 • Implantul dentar – Ce, unde cum îl înconjoară?
 • Metode și tehnici de profilaxie. Instrumentar necesar. Chiurete/air flow
 • Examinarea lucrărilor pe implant, dar și a implantului înainte/după protezare
 • Complicațiile periimplantare: perimucozite/perimplantite/leziuni apicale
 • Tehnici de augmentare osoasă
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental  Sinus lift. PRF. Hands-on

 

 • Diagnosticarea și întocmirea unui plan de tratament
 • Prezentarea CT. Rolul CT în diagnostic
 • Tehnici chirurgicale pentru sinus lift închis/deschis
 • Materiale de adiție osoasă folosite pentru augmentarea sinusală
 • PRF
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental  Conduita medicală în caz de urgență, în cabinetul de stomatologie

 

 • Tipuri de urgențe
 • Dotările cabinetului pentru cazuri de urgență din punct de vedere legislativ
 • Conduita în caz de urgență
 • Manevre de prim ajutor
 • Protocoale de administrare/contraindicații medicație în caz de urgență – prospecte medicale
 • Citește mai mult

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental  Tehnici de augmentare osoasă

 

 • Când, cum și de ce?
 • Ce tehnică?
 • Adiționarea alveolei. Bone grafting. Adiție de bloc osos. Split de creastă osoasă
 • Ce fel de os?
 • Allograft sau xenograft? Particule sau bloc?
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental  Management medico-dentar și legislație medicală

 

 • Introducere în management şi aplicarea managementului în serviciile stomatologice de sănătate
 • Medicina dentară ca profesie medicală, medicina dentară ca afacere
 • Management eficient
 • Principiile de funcționare a cabinetului
 • Corelaţia dintre managementul practicii dentare şi excelenţa în practică
 • Malpraxis în medicina dentară
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental  PRF. PRGF. Factori de creștere.

 

 • Factorii de creștere. Cum se obțin, ce conțin, cum se folosesc?
 • Rolul factorilor de creștere în regenerare
 • Protcoale de obținere
 • Diferențele dintre produsele obținute. Ce se poate obține și unde se folosește
 • Rolul fiecărei fracțiuni
 • Ghidul chirurgical
 • Aplicațiile în stomatologie, în funcție de cazul clinic și de produsul obținut
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental  Restaurări anterioare cu fațete din compozit

 

 •  Indicațiile utilizării fațetelor din compozit în zona frontală
 •  Izolarea câmpului operator cu sistemul de digă
 •  Prepararea dinților anteriori pentru fațetarea dinților cu compozit fotopolimerizabil
 •  Stratificarea materialului compozit
 •  Realizarea texturii de suprafață – materiale și metode
 •  Finisarea și lustruirea materialului compozit
 •  Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental   Fotografia digitală în stomatologie

 

 • Noțiuni elementare de optică fotografică cu aplicare în fotografia stomatologică
 • Aparatul de fotografiat
 • Accesorii ale aparatului de fotografiat
 • Accesorii specifice în stomatologie (depărtătoare, oglinzi, contrastor)
 • Surse de lumină folosite
 • Tipuri de fotografii utilizate în medicina dentară
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental   Estetică în zona anterioară prin restaurări indirecte pe dinți

 

 • Planificarea etapelor de preparare a structurilor dentare
 • Spațiul biologic
 • Instrumentar rotativ – trusa de șlefuire
 • Șlefuirea prin mock-up cu prag pentru fațete ceramice – step by step
 • Șlefuirea prin mock-up cu prag pentru coroane integral ceramice – step by step
 • Realizarea lucrărilor provizorii pentru coroane și fațete – step by step
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental   Estetică pe implant în zona anterioară: chirurgie, încărcare imediată, protezare provizorie, echilibru între     roz și alb

 

 • Criterii de estetică în zona anterioară
 • Principiile de bază în chirurgia pe implant în zona frontală
 • Ce implant alegem? De ce? Cum? În ce fel?
 • Planificarea chirurgicală. Șablon chirurgical. Ghid chirurgical
 • Implantarea postextracțională : opțiuni de tratament
 • Implantarea simultană cu GBR
 • Încărcarea imediată/protezarea provizorie
 • Modelarea țesutului moale cu restaurări provizorii
 • Amprentarea pe implant. Transmiterea cât mai fidelă a zonei periimplantare
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental   Tehnici adezive moderne – aplicații practice

 

 • Adeziunea? Nimic mai simplu…scurtă introducere în istoria adeziunii
 • Adeziunea la smalț
 • Organul pulpo-dentinar: importanța clinică
 • Adeziunea la dentină alaltăieri, ieri și azi
 • Efectul nociv al rășinilor compozite pe dentina profundă: adevar sau provocare?
 • Adeziunea imediată și adeziunea întârziată: importanța practică în activitateaclinică de zi cu zi
 • Citește mai mult…

 

radiografie dentara tomografie ct radiologie imagistica cbct 3d bucuresti dental   Estetică în zona laterală prin restaurări directe și indirecte cu rășini compozite

 

 • Stomatologia adezivă: prezent și viitor
 • Scopul stomatologiei adezive directe
 • Succesul restaurărilor adezive directe
 • Conceptul echilibrului ocluzal versus stabilitate ocluzală: Enamel Plus HRi FUNCTION
 • Tehnici radiologice de diagnostic precoce: radiografia bitewing
 • Ordinea manevrelor în tratamentul leziunilor carioase de zonă laterală
 • Citește mai mult…

*Ne rezervăm dreptul de a modifica detaliile cursurilor (structură, preț, dată) fără notificare prealabilă.